Open standaard

Open standaarden zijn standaarden die bijzonder gemakkelijk toegankelijk zijn, ontwikkeld en gebruikt worden door alle marktdeelnemers. Elke standaard moet enigszins open zijn om überhaupt als standaard te kunnen functioneren. In dit opzicht zou men het attribuut open als overbodig kunnen beschouwen . Er is echter vaak een regelgevend belang bij het definiëren van speciale openheidsvereisten waaraan een voor financiering in aanmerking komende norm zou moeten voldoen, en bijgevolg alleen om normen die aan deze vereisten voldoen als open aan te wijzen .

Definities

Het European Interoperability Framework in de versie 1.0 (2010 met een nieuwe versie vervangt) een definitie van open standaarden voor e -overheid en de publieke sector in de Europese Unie :

 • De norm wordt bepaald en onderhouden door een non-profitorganisatie en ontwikkeld op een open (consensus- of meerderheidsbasis) manier waardoor alle belanghebbenden invloed kunnen uitoefenen.
 • De standaard is gepubliceerd. De specificatie is gratis of tegen een kleine vergoeding beschikbaar en mag vrij of tegen betaling worden gekopieerd en goedgekeurd.
 • Er zijn geen beperkingen op het hergebruik van de standaard.

Vergelijkbare definities bestaan ​​in de wetgeving van verschillende Europese landen.

De volgende definitie werd ondersteund door 17 organisaties in de Verklaring van Genève 2008 ( OpenForum Europe ) en wordt onder meer gebruikt door de FSFE en Document Freedom Day :

“Een open standaard verwijst naar een formaat of protocol dat

 1. volledig openbaar wordt beoordeeld en zonder belemmeringen wordt gebruikt op een manier die gelijkelijk toegankelijk is voor alle betrokken partijen,
 2. bevat geen componenten of uitbreidingen die afhankelijk zijn van formaten of protocollen die zelf niet voldoen aan de definitie van een Open Standaard,
 3. vrij is van juridische of technische clausules die het gebruik van welke kant of welk bedrijfsmodel dan ook beperken,
 4. onafhankelijk wordt beheerd en verder ontwikkeld door een enkele aanbieder in een proces dat openstaat voor gelijke deelname door concurrenten en derden ,
 5. is beschikbaar in verschillende complete implementaties van verschillende providers of als complete implementatie in gelijke mate voor alle betrokken partijen. "

Voorbeelden

Voorbeelden van de soepele interactie van veel verschillende implementaties van open standaarden zijn te vinden in internettechnologie. De internetstandaarden voldoen doorgaans aan alle openheidseisen.

Internetstandaarden

Documentstandaarden

Andere standaarden

Minder open standaarden

Ook voor telefoniestandaarden gelden regelmatig vergoedingsregelingen vanwege de octrooisituatie. Deze kunnen ook verschillen in hun mate van openheid. CDMA2000 is bijvoorbeeld onderworpen aan strengere beperkingen dan GSM.

Zie ook

Individueel bewijs

 1. Verklaring van Genève van de OpenForumEurope-conferentie (
  Memento
  van 26 april 2013 in het
  internetarchief ). Februari 2008 (pdf, Engels).
 2. ISO-document: ISO 26300 , 24 januari 2015, tegen betaling (Engels)